Política de Privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que hi podria haver determinats serveis a la nostra pàgina web que requereixin que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol mena d’informació, aclariment o dubte. Les seves dades seran objecte de tractament i s’incorporaran al nostre fitxer, com a titulars i responsables d’aquests, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

També s’informa els usuaris que Medialog Communications Societat Limitada durà a terme en tractament informatitzat les dades personals que ens hagi facilitat amb la finalitat de remetre’ls informació sobre les activitats de Medialog Communications Societat Limitada que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritzen expressament a Medialog Communications Societat Limitada per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats, incloses les comunicacions enviades per correu electrònic.

Així mateix, l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http:www.agpd.es), així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals  

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic: legal@medialog.es.

Comunicacions de dades

L’informem que les seves dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna i per les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’usuari ens ho autoritzi expressament, en els casos legalment establerts.

© 2016-2023 medialog communications, sl.